Ethanol- 95%

MSP:0102036
Mô tả:Ethanol-95%
Giá: 18.630.000 VND
Số lượng: >25
Loại hình: nhà sản xuất
Nơi sản xuất: SƠN ĐÔNG
Chi tiết sản phẩm

乙醇 95乙醇 食用酒精 货真价实 乙醇食品级专用产品