BNC kết nối đầu Q9 đầu 75-5

MSP:0104065
Mô tả:BNC kết nối đầu Q9 đầu 75-5
Giá: 2.900 VND/cái
Số lượng: >1000 cái
Loại hình: nhà mày sản xuất
Nơi sản xuất: Thâm Quyến
Chi tiết sản phẩm

柏视图 免焊监控接头 BNC头 Q9头 75-5摄像机接头焊接可选