Cung cấp sợi thủy tinh vẽ loại máy thiết bị 18

MSP:0110040
Mô tả:供应玻纤设备18型拉丝机 合股机 涂油器 温控仪
Giá: 8.000.000 VND/cái
Số lượng: >5 cái
Loại hình: Nha may San Xuat
Nơi sản xuất: Hang Chau Triet Giang
Chi tiết sản phẩm

供应玻纤设备18型拉丝机 合股机 涂油器 温控仪